Forskarutbildning

Med beslut av den utbildningsansvarige kan man ersätta högst 6 månader tjänstgöring med forskningsarbete, med undantag för tjänstgöringen vid Arbetshälsoinstitutet.

Virtuella universitetet för företagshälsovård ordnar utbildning i forskningsfärdigheter, följ annonseringen i Moodle.

Webbsidor för forskning i företagshälsovård (på finska):

Konferenser inom området för företagshälsovård: