Vanliga frågor

Vem kan jag be om hjälp?

Du får hjälp av din utbildare, ansvarspersonerna på utbildningsplatsen, personalen vid specialistläkarutbildningen i företagshälsovård och studieförvaltningen vid ditt universitet:

Var hittar jag en utbildningsplats?

Utbildningsplatserna ska ha ett avtal med universitetet. Se listan över godkända utbildningsplatser.

Vilken loggbok ska jag använda?

Du kan använda den nyaste loggboken eller fortsätta fylla i en tidigare påbörjad loggbok. Det lönar sig att fylla i loggboken regelbundet vartefter utbildningen framskrider. Den ifyllda loggboken lämnas in i samband med utexamineringen.

Vad ska jag göra om studierna inte framskrider?

Det är naturligt att det kan komma skeden i livet då planerna inte framskrider enligt dina önskemål. Ta upp det med din utbildare och/eller universitetets kontaktperson för specialistutbildningen. Vissa universitet ordnar fortsättningsstartseminarier som det lönar sig att delta i för att uppdatera dina planer.

När föråldras tjänstgöringarna?

Studieprestationerna för specialistläkarutbildningen föråldras efter 10 år med undantag för den för alla obligatoriska tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral (9 mån.) och chefsutbildningen. En godkänd sluttentamen föråldras efter fyra år. T.ex. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet tillhandahåller ett verktyg för att räkna tjänstgöringsavsnitten. Kontakta ansvarspersonen för specialistutbildningen vid ditt universitet om du är osäker på vilka tjänstgöringar som godkänns.


Hur kan jag komma med på de specialiserande läkarnas e-postlista?

Kontakta e-postlistans administratör vid ditt universitet och be honom/henne lägga till din adress på e-postlistan. Uppge en e-postadress som du använder under hela specialiseringstiden eller kom ihåg att meddela om adressen ändras.

Hur anmäler jag mig till kurser och seminarier?

Alla kurser vid Virtuella universitetet har olika anmälningsförfaranden. Oftast anmäler man sig direkt till läraren med en elektronisk blankett. I samband med kursinformationen hittar du också information om hur man anmäler sig. Följ också med meddelandena på e-postlistan.

Kostar kurserna?

Kurser och seminarier som ordnas av Virtuella universitetet för företagshälsovård är avgiftsfria.

Hur får jag behörighet till Moodle?

Du kan använda universitetets användarnamn och lösenord när du loggar in i Virtuella universitetets lärmiljö i Moodle. Observera att du måste vara närvaroanmäld vid universitetet för att ditt användarnamn ska vara aktivt. Kom också ihåg att universiteten och Arbetshälsoinstitutet har egna lärmiljöer i Moodle och att du eventuellt behöver olika inloggningsuppgifter. Kontakta universitetets nätpedagog vid behov.