Utexaminering

Examinandens kom-ihåg-lista

Före du ansöker om intyg över genomförd specialistutbildning av fakulteten ska du ha

Observera att studieprestationerna för specialistläkarutbildningen föråldras efter 10 år med undantag för den för alla obligatoriska tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral (9 mån.) och chefsutbildningen. En godkänd sluttentamen föråldras efter fyra år. T.ex. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet tillhandahåller ett verktyg för att räkna tjänstgöringsavsnitten. Kontakta ansvarspersonen för specialistutbildningen vid ditt universitet om du är osäker på vilka tjänstgöringar som godkänns.

Ansökningsblanketter och anvisningar

Till sist

I Finland utexamineras i snitt 43 specialistläkare i företagshälsovård per år (riksomfattande statistik över specialistläkarutbildning).