Företagshälsovård på svenska – Rehabilitering UPPSKJUTEN TILL HÖSTEN 2020!

Kom och uppdatera dina kunskap om rehabilitering! Kursen är riktad åt alla företagsläkare som behöver svenska i sitt arbete, oavsett modersmål (skolsvenskan räcker).
Målet är att lära sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt utnyttja rehabiliteringsmöjligheter med sina kunder. Kursen omfattar två närstudiedagar och uppgifter i nätet.

Tuplahyöty: päivitä tietosi kuntoutuksesta ja virkistä samalla ruotsiasi!

Kursbeskrivning  i moodle