Konferenser


Presentationer från nationella och internationella konferenser av personalen inom företagshälsovårdens utbildningsområde och andra presentationer som behandlar specialistläkarutbildningen i företagshälsovård.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • Parviainen H & Viitanen E: Management studies for doctors in specialization training. ESNA- European Higher Education News 2013, posteri.

2011

  • Heikkinen J: How occupational health specializing program in Finland is carried out in the field? ACOEM2011, suullinen esitys
  • Helaskoski E:  The training of specialists in occupational health care in Finland. ACOEM2011, suullinen esitys

2009

  • Heikkinen A, Leino T, Pitkänen S & Wickström G: Web based ethics education in occupational health care. AMEE2009, posteri
  • Leino T, Toivola K, Liukkonen V, Ruonala I, Räsänen K & Pitkänen S: Graduate degrees doubled in training programs – Finnish case study concerning Occupational Health Physicians. AMEE2009, posteri