Utbildarutbildning

Varje höst ordnas Läsårets öppning, och därutöver ordnas pedagogiska eftermiddagar och fortsättningskursen för utbildare. Se följande utbildningar i Virtuella universitetets lärmiljö på DigiCampus. Kurserna är avgiftsfria.

Utbildning som ordnas av andra

Pedagogisk utbildning ordnas också av

Specialbehörighet som utbildande läkare

Utbildande läkare kan också ansöka om specialbehörighet som utbildande läkare om kraven uppfylls.

Mer information fås från: