Bli utbildare

De utbildande läkarna är i regel specialistläkare i företagshälsovård, vid rehabiliteringsanstalter kan också t.ex. specialistläkare i fysiatri fungera som utbildare. Universitetet godkänner specialistläkare som utbildande läkare genom ansökan. Ansökan skickas till universitetets ansvarsperson för utbildarrättigheter.

Universiteten gör upp ett särskilt avtal med utbildningsplatserna.

Observera när du ansöker om rättigheter

  • Utbildande läkare ska arbeta på utbildningsplatser som godkänts av universitetet.
  • Den utbildande läkaren ska i regel arbeta på samma enhet som den specialiserande läkaren.
  • Utbildningsplatsen kan också anlita en utomstående utbildande läkare. I detta fall ska utbildningsplatsen göra upp en skriftlig plan, som klart visar att arrangemangen för specialistutbildningen motsvarar kraven som ställs på den utbildande läkaren.
  • Utbildningsplatsen ska ge den utbildande läkaren möjlighet att delta i yrkesmässig fortbildning och pedagogisk samt övrig utbildning som universitetet ordnar.
  • En utbildande läkare får ha ansvar för högst tre läkare under specialisering per kalendermånad.

Nästa steg

Kom också ihåg

  • Läs Handboken för utbildande läkare.
  • Ansök om universitetets användarnamn, som öppnar dörrarna till Virtuella universitetets webbkurser och eventuellt också till universitetets biblioteksdatabaser.
  • Följ med den här webbplatsen och Moodle, e-postlistor, Lärarrummet, meddelanden i Facebook-gruppen och på webbsidorna för specialistläkarutbildningen vid ditt universitet (se länkarna i den högra spalten).