Utbildarens guide

Fråga, lyssna, uppmuntra och utvecklas – Utbildarens guide är ämnad att stödja utbildaren i den viktiga uppgiften i utbildning av specialister i företagshälsovårdarbetet. Utvecklingen till specialläkare sker främst via inlärning i arbetet och utbildarens uppgift är att stöda denna utveckling. Handboken behandlar goda principer för inlärning, handledning och bedömning av utvecklingen och ger praktiska råd gällande handledningen i vardagengrundläggande frågor med hjälp av praktiska exempel. Boken berör också utvecklingen av utbildarens eget kunnande som utbildare.

Ala-Mursula L, Heikkinen J, Horppu R, Päätalo K & Toivonen A. Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity – Työterveyshuollon kouluttajalääkärin opas. Helsinki 2016 103 s.

Bekanta dig även med den tidigare guiden: