Lärarrummet

opettajainhuone

I utbildarnas eget Lärarrum får du aktuell information om företagshälsovård, pedagogiska tips och god praxis för handledningen, och du kan nätverka med andra utbildande läkare. Här kan du träffa bekanta och lufta dina idéer – alla frågor kan ventileras fritt i Lärarrummet!

Lärarrummet finns i Virtuella universitetets lärmiljö Moodle. Alla utbildande läkare är välkomna. Logga in i Lärarrummet efter att du har registrerat dig med ditt eget användarnamn. Om du inte har ett användarnamn eller har glömt ditt lösenord, kontakta nätpedagogen vid ditt universitet.

Välkommen med och nätverka med andra utbildare!

Sociala medier

Kom också ihåg Virtuella universitetets Facebook-grupp och övriga sociala medier. Via dessa kanaler kan du nätverka förutom med andra utbildande läkare också med specialiserande läkare och universitets personal vid företagshälsovården.