Koulutuskustannuskorvauksien haku 1.1.-31.3.2017

Korvausten hakuaika

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

1.1.-31.3.2017 voi hakea korvausta 1.7.–31.12.2016 toteutuneista koulutuskustannuksista.
Hakemuksen tulee olla perillä Työterveyslaitoksessa hakuajan päättyessä 31.3.2017.

Hakuohje (pdf)

Korvaushakemuksen tulee sisältää:

Hakulomake 1 (docx)
Koontilomake koulutuspaikassa toteutuneista yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista.

Hakulomake 2 (docx)
Koulutuskustannukset, joista haetaan korvausta; yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Hakulomake 3 (docx)
Koulutettavan lääkärin erikoistumiskoulutukseen kuuluva palvelu, yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Liitteet:

 1. Kopio voimassa olevasta, yliopiston ja koulutuspaikan välisestä koulutuspaikkasopimuksesta liitteineen; myös koulutuspaikan ja yliopiston väliset sopimusmuutokset (esimerkiksi kouluttajavaihdokset).
 1. Kirjanpidon ote tai tositteet tai muu luotettava selvitys korvaushakemuksesta ilmoitetuista, toteutuneista kustannuksista. Mahdollisten selvitysten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon, josta kustannukset ovat todennettavissa:
 • Tosite kouluttajakorvauksen maksusta: kirjanpidon ote tai allekirjoitettu selvitys maksetusta korvauksesta tai allekirjoitettu koulutuspaikan sitoumus korvauksen maksamisesta.
 • Kirjanpidon ote tai tositteet kaikista haetuista koulutuskustannuksista, esimerkiksi matkalasku tai korvausta hakevalle koulutuspaikalle osoitettu lasku.
 • Selvitys koulutettavan lääkärin teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen osallistumiseen käyttämän työajan palkkakustannuksista ja ko. kustannusten perusteista.
 1. Kopio koulutettavan lääkärin yliopiston opinto-oikeuspäätöksestä työterveyshuollon erikoislääkärin koulutusohjelmaan.
 1. Koulutettavan lääkärin oma selvitys korvaushakemuksessa ilmoitettujen palvelujen suorituspaikoista ja kestosta tai yliopiston antama välipäätös, mikäli koulutettava lääkäri on tehnyt yliopiston tiedekunnalle selvityksen/selvityksiä suorittamistaan palveluista.

Korvausta maksetaan lain 1198/2013 ja asetuksen 1746/2015 nojalla enintään 1 500,00 € yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden 1 500,00 € enimmäiskorvaus toteutuneista koulutuskustannuksista:

 • 600,00 € kouluttajana toimivalle erikoislääkärille työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisesta ohjauksesta

sekä

 • enintään 900,00 € yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen, muun muassa:
 • koulutettavalle lääkärille ohjausta antavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteiset palkkasivukustannukset,
 • opetukseen tarvittava kirjallisuus, oppimateriaali ja lehdet,
 • kustannukset koulutettavan lääkärin osallistumisesta teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen:
  kurssimaksut, matkakustannukset ja koulutukseen osallistumiseen käytetyn työajan palkkakustannukset,
 • toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä koulutuspaikalle aiheutuneet kustannukset, mikäli koulutus on suunniteltu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisena koulutuksena. Muun muassa toimipaikan ulkopuolisten luennoitsijoiden luentopalkkiot ja matkakustannukset, koulutusmateriaali ja koulutustilavuokrat,
 • kouluttajan kurssimaksut ja matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet osallistumisesta yliopiston järjestämään, työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen liittyvään pedagogiseen ja/tai muuhun kouluttajakoulutukseen.

Työterveyslaitos voi osoittaa määrärahaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen lain 1198/2013 perusteella vuoden 2017 loppuun asti, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säädösten mukaisesti.

Hakuohje ja -lomakkeet

Korvausten hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Ystävällisin terveisin

johdon assistentti Cherina Dolk, puh. 046 851 2518
johtaja Marja Tuomainen, puh. 030 474 2652

etunimi.sukunimi (AT) ttl.fi
Puh. vaihde 030 4741
Työterveyslaitos
PL 40, 00251 Helsinki