Ledarskapsutbildning

Anvisningarna för ledarskapsutbildningen finns i universitetens egna studiehandböcker. Ledarskapsutbildningen är en del av den obligatoriska specialiseringsutbildningen för studenter som fått studierätt efter 1.8.2009. Utbildningens namn varierar mellan universiteten:

  • Ledarskapsstudier (Johtamisopinnot JOP10) (10 sp)
  • Multiprofessionella ledarskapsstudier (Moniammatilliset johtamisopinnot MOJOP) (10 sp)
  • Ledarskapsutbildning för specialiserande läkare (Erikoistuvien johtamiskoulutus EJO) (10 sp)
  • Multiprofessionell ledarskapsutbildning för specialiserande läkare (Erikoistuvien lääkäreiden moniammatilliset johtamisopinnot) (10 sp)
  • Multiprofessionell ledarskapsutbildning (Moniammatillinen johtamiskoulutus MOJO) (10 sp)

Deltagarna får ett kursintyg efter en genomförd kurs. Det är önskvärt att så många specialiserande läkare som möjligt omvandlar sina ledarskapskurser till chefsutbildning (30 sp) – detta är möjligt vid alla universitet.

Ledarskapsutbildningen kan genomföras vid önskad tidpunkt och den kan delas upp på den sexårsperiod som specialistutbildningen omfattar. Observera dock att både den behörighetsgivande utbildningen och ledarskapsutbildningen är så pass arbetsdryga att dessa sällan går att genomföra samtidigt.

Mål

Målet med ledarskapsutbildningen är att ge de teoretiska bakgrundskunskaper som behövs för att arbeta som närmaste chef inom de medicinska områdena. Studiernas innehåll och teman är planerade i samarbete med fem medicinska fakulteter.

Läs artikeln som baserar sig på enkäten Lääkäri 2013 om vad läkarna tycker om den ledarskapsutbildning de får (på finska).