Klinisk tjänstgöring

Tjänstgöringen inom utbildningsavsnittet genomförs inom minst tre lämpliga specialiteter, i minst tre månader per område. Eventuella andra specialiteter kan godkännas om tjänstgöringen varat i minst en månad.

Lämpliga specialiteter är

  • fysiatri
  • hudsjukdomar
  • lungsjukdomar
  • kirurgi
  • öron-, näs- och halssjukdomar
  • neurologi
  • psykiatri
  • inre medicin

Det rekommenderas att tyngdpunkten i huvudsak ligger på polikliniskt arbete. Den utbildningsansvarige kan av särskilda skäl också godkänna klinisk tjänstgöring inom någon annan specialitet.

Om den gemensamma utbildningen innehåller tjänstgöring vid sjukhus som uppfyller utbildningens krav och som har antecknats i specialiseringsplanen , kan denna godkännas som klinisk tjänstgöring. I detta fall ska läkaren istället för den godkända kliniska tjänstgöringen genomföra annan tjänstgöring till exempel inom företagshälsovård, så att utbildningen i sin helhet räcker 6 år och innehåller minst 12 månader klinisk tjänstgöring.

Utbildningen på arbetsplatsen

I samband med den kliniska tjänstgöringen förutsätts att den utbildande läkaren deltar i arbetsplatsutbildning cirka två timmar i veckan, totalt 80 timmar per år.

Mål

Under den kliniska tjänstgöringen fördjupar läkaren sina kunskaper om sjukdomsgrupper där det förekommer arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar.