Bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering

Avsnittet i bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering räcker minst sex månader. Det genomförs vid utbildningsplatser som godkänts av universitetet. Lämpliga utbildningsplatser är sjukhusens rehabiliteringsavdelningar och producenter av rehabiliteringstjänster som godkänts av universitetet och FPA:s serviceställen. Tjänstgöring på kliniska områden kan också godkännas med beslut av den utbildningsansvarige, om tyngdpunkten ligger på bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering. Tjänstgöring inom företagshälsovård kan också godkännas av särskilda skäl. Förutsättningen är i det fallet att det finns en särskild enhet för ändamålet eller att det handlar om tjänstgöring i ett på förhand planerat projekt på viss tid som fokuserar på bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering.

Utbildningsplatsen utnämner en personlig utbildare för läkaren under specialistutbildning, en specialläkare som universitetet har godkänt som utbildare. Utbildaren ansvarar för utbildningsprogrammets realisering och den personliga handledningen på utbildningsplatsen. Utbildningen ordnas i enlighet med utbildningsplatsavtalet, studiehanboken ja loggboken.

Mål

Utbildningsavsnittets mål är att

  • fördjupa kunskaperna i bedömning av funktions- och arbetsförmågan
  • fördjupa sig i de möjligheter som servicesystemet ger till upprätthållande och återställande av arbetsförmågan, och stödjande av hälsorelaterade förutsättningar för sysselsättning.