Gemensam utbildning

Den gemensamma utbildningen kan genomföras som särskild allmänläkarutbildning eller som programmet för specialistläkarutbildning i företagshälsovårds gemensamma utbildning. Utbildningsprogrammets egen utbildning innehåller tjänstgöring på heltid som läkare (tjänst, befattning eller arbetsuppgifter) i minst två år, varav minst 9 månader vid en hälsovårdscentral (tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral ska uppfylla de innehållsmässiga kriterier som anges i de permanenta föreskrifterna), minst 6 månader vid ett sjukhus och/eller högst 9 månader inom företagshälsovården. På beslut av ansvarspersonen för utbildningen kan också annan lämplig tjänstgöring godkännas, dock högst 6 månader i forskningsarbete.

För mer information om tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral, se studiehandboken för ditt universitet.

Om du är osäker på ifall dina tidigare tjänstgörings- och studieavsnitt kan godkännas som en del av utbildningen ska du kontakta den ansvariga personen för utbildningen vid ditt universitet. Du kan kontrollera saken redan i början av studierna när du gör upp din specialiseringsplan. Det rekommenderas att den gemensamma utbildningen genomförs före den differentierande utbildningen.

Mål

Målet med den gemensamma utbildningen är att läkaren under specialistutbildning:

  • kan tjänstgöra inom hälsovårdssystemet och följa vårdkedjans praxis
  • behärskar grunderna i företagshälsovård
  • behärskar läkarens grundläggande kliniska färdigheter
  • kan arbeta i multiprofessionella team/arbetsplatser.