Företagshälsovård

Avsnittet genomförs på utbildningsplatser som godkänts av universitetet. Kravet är minst två års tjänstgöring.

Utbildningsplatsen utnämner en personlig utbildare för läkaren under specialistutbildning, en specialist i företagshälsovård, som universitetet har godkänt som utbildare. Utbildaren ansvarar för utbildningsprogrammets realisering och den personliga handledningen på utbildningsplatsen. Utbildningen genomförs i enlighet med utbildningsplatsavtalet, studiehandboken och loggboken.

Utbildaren deltar i uppgörandet av specialiseringsplanen och följer upp planens genomförande. Utbildaren bedömer hur utbildningen framskrider tillsammans med läkaren under specialistutbildning och handleder dennes professionella utveckling inom läkaryrket. Under utbildningsavsnittet i företagshälsovård ger utbildaren personlig handledning minst två timmar i veckan.

På samma sätt kan uppgifterna i behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovården, virtuellt universitetets studiematerial och kurser, samt genomgången av professionella tidskrifter och slutförhörets litteratur jämställas med personlig handledning när uppgifterna hanteras tillsammans med utbildaren.

Utbildningen på arbetsplatsen

Utbildningen på arbetsplatsen är en del av arbetet för läkare under specialistutbildning. Utöver den personliga handledningen som beskrivs ovan ordnar utbildningsplatsen minst 160 timmar utbildning på arbetsplatsen under en två års period, vilket motsvarar cirka två timmar i veckan. Arbetsplatsutbildningen ska vara planmässig och motsvara målen för specialistutbildningen.

Utbildningen på arbetsplatsen kan innehålla kliniska och multiprofessionella möten, studiecirklar, seminarier och utbildningstillfällen. Även kliniska möten vid sjukhus och utbildningar som ordnas av Arbetshälsoinstitutet och läkarföreningar, men som inte godkänts som kursformad teoretisk utbildning, kan räknas som arbetsplatsutbildning.

Mål

Utbildningsavsnittets mål är att deltagarna ska utvecklas professionellt till företagshälsovårdläkare. Avsnittet ger följande kunskaper och färdigheter:

  • Läkaren kan tillämpa företagshälsovårdens teoretiska grunder.
  • Läkaren behärskar företagshälsovårdens serviceprocesser och multiprofessionella verksamhet.
  • Läkaren har förutsättningar att arbeta som expert på företagshälsovård i samarbete med arbetsplatsen och andra samarbetsparter i enlighet med god praxis inom företagshälsovården.