Arbetshälsoinstitutet

Avsnittet vid Arbetshälsoinstitutet ska helst genomföras i slutet av specialistutbildningen. Utbildningsavsnittet kan genomföras i tjänster vid Arbetshälsoinstitutet som är ämnade för specialistutbildningen. Man söker till avsnittet via Arbetshälsoinstitutet och tjänstgöringen kan genomföras vid ett av Arbetshälsoinstitutets fem regionala verksamhetsställen. Platserna annonseras två gånger i året på Arbetshälsoinstitutets nätsidor under Avoimet työpaikat. Tjänstgöringen ska räcka minst sex månader.

Alternativ till avsnittet vid Arbetshälsoinstitutet

Målet för de alternativa genomförandeformerna motsvarar målen för utbildningsavsnittet vid Arbetshälsoinstitutet. Avsnittet genomförs alltid i samarbete med Arbetshälsoinstitutet.

Modulutbildningsmodellen

I Kajana kan tjänstgöringen genomföras som modulutbildning vid Kainuunmeren Työterveys Oy i samarbete med Arbetshälsoinstitutet i Uleåborg enligt en särskild plan.

Centralsjukhusmodellen

På vissa orter med ett centralsjukhus kan utbildningsavsnittet genomföras vid centralsjukhuset, förutsatt att universitetet har godkänt att tjänstgöringen vid centralsjukhuset ersätter tjänstgöringen vid Arbetshälsoinstitutet. Godkända orter är Jyväskylä, Rovaniemi, Seinäjoki och Villmanstrand (mars 2017).

Mål

Utbildningsavsnittet fokuserar på arbetsmedicin, vetenskapsområden som stöder företagshälsovård och tillämpningen av dessa i företagshälsovården och introducerar i forskning på området.

I utbildningsavsnittet får läkaren:

  • fördjupade kunskaper och färdigheter i arbetsmedicin och diagnostisering, vård och rehabilitering av yrkessjukdomar och yrkesrelaterade sjukdomar
  • fördjupade kunskaper i bedömning av arbetets inverkan på hälsan: risker och faror, effekterna på välmående
  • lära sig hur man i praktiken genom multiprofessionellt arbete kan påverka arbetsförhållandena för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och främja välmående i arbetslivet
  • uppdaterade kunskaper om företagshälsovård och aktuella trender
  • bekanta sig i praktiken med vetenskapsområden som stöder företagshälsovård, till exempel arbetshygien, arbetsfysiologi och arbetspsykologi, toxikologi, kognitiv ergonomi och epidemiologi
  • fördjupa sig i vetenskaplig forskning och kritisk bedömning av forskningsresultat