Utbildningens struktur

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den landsomfattande styrningen av specialläkar- och specialtandläkarutbildningen. Utbildningen är yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. Universiteten ansvarar för utbildningens innehåll och ger intyg över genomgången utbildning. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar yrkesrättigheter för specialläkare och specialtandläkare på basen av intyget från universitetet.

Läs mera: studiehandböcker, allmänna regler, lagar och förordningar

Utbildningsprogrammet för specialistläkarutbildning i företagshälsovård tar sex år i anspråk. Utbildningen delas in i ett gemensamt utbildningsavsnitt på två år och en differentierande utbildning på fyra år.

Studieprestationerna för specialistläkarutbildningen föråldras efter 10 år med undantag för den för alla obligatoriska tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral (9 mån.) och chefsutbildningen. Ett godkänt slutförhör föråldras efter fyra år.

Mål

Utbildningens mål är att utexaminera specialistläkare som:

  • känner till sambanden mellan arbete och hälsa och kan förebygga skador och främja hälsa för individer, på arbetsplatser och inom multiprofessionella team
  • kan bedöma och stödja individers arbetsförmåga i samarbete med arbetsplatsen, företagshälsovården, rehabiliteringstjänster, socialförsäkringssystemet och arbetskraftsförvaltningen
  • kan ställa upp mål i arbetsgemenskapen, motivera nödvändiga åtgärder och bedöma åtgärdernas effekt tillsammans med kunderna.

Utbildningen genomförs huvudsakligen genom lärande i arbetet i enlighet med utbildningsprogrammets mål. Lärandet stöds med kurser, personlig handledning och bedömning av studiernas framskridande.