Studiehandboken

Studiehanböcker och allmänna föreskrifter

Närmare information om utbildningens struktur och mål hittar du i universitetens studiehandböcker för specialistläkarutbildningen:

Studiehandboken uppdateras med två års mellanrum. Läkare under specialistutbildning kan följa den studiehandbok som gällde vid studiernas inledande eller övergå till den nyaste. Tentamensfordringarna följer alltid den aktuella studiehandboken.

Ändringar i studiehanboken 2017-2019 (pdf, på finska)

Lagar och förordningar

55/2020 – Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning 
56/2015 – Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning
708/2013 – Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga
559/1994 – Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården