Kursformad teoretisk utbildning

Kravet är minst 200 timmar kursformad teoretisk utbildning som godkänts av universitetet (sedan 1.8.2017). Det lönar sig att planera de teoretiska studierna samtidigt som du uppdaterar din individuella studieplan. Du kan välja teoretiska studier ur universitetens kursutbud och utbildningar som ordnas av olika fortbildande instanser (se nedan). Du ska visa upp intyg över kurserna när du ansöker om utbildningsintyget. Den personliga handledningen på arbetsplatsen och arbetsplatsutbildningen räknas inte som kursformad teoretisk utbildning.

Mål

Målet är en utbildning som grundar sig på ett mångsidigt utbildningsprogram och en individuell specialiseringsplan, som förutsätts innehålla företagshälsovård, arbetsmedicin, arbetshygien, arbetsfysiologi, arbetspsykologi, ergonomi, toxikologi, arbetssociologi, epidemiologi, hälsofilosofi och forskningsmetoder på dessa områden samt metoder för utvecklingen av kundrelationer. I Loggboken indelas den kursformade teoretiska utbildningen i fyra kategorier:

 • Företagsläkaren och företaget
 • Företagsläkaren och individen
 • Företagsläkaren och samhället
 • Företagsläkaren som expert: kunskaper, färdigheter, tankesätt och attityder

Utbildningen vid Virtuella universitetet för företagshälsovård

Av den kursformade teoretiska utbildningen, som godkänts av universitetet, bör minst 60 timmar vara kurser vid det Virtuella universitetet i företagshälsovård (sedan 1.8.2017). Virtualuniversitetets kurser omfattar alla de skolningar, som arrangeras av universiteten och som anmäls i Moodle-lärplattformen.

Virtuella universitetet för företagshälsovård erbjuder mångsidiga utbildningstillfällen, seminarier, webbkurser och material för självstudier. Kurserna är öppna för alla företagsläkare under specialistutbildning och deras utbildare från vilket som helst universitet. Handledda kurser kan godkännas som kursformad teoretisk utbildning i en omfattning av 5–15 timmar efter godkänt genomförande. Kurserna är kostnadsfria.

Man måste anmäla sig till handledda kurser vid Virtuella universitetet. Största delen av själstudiematerialet finns tillgängligt på webbplatsen utan inloggning för s.k. gästanvändare. Det lönar sig ändå att registrera sig, eftersom en del av uppgifterna kan göras endast när du är inloggad. Du kan logga in i Moodle med det användarnamn (på finska) som du använder vid ditt universitet eller ett lokalt användarnamn för Moodle. Anvisningar för kurser i Moodle (på finska).

Följande självstudiekurser kan godkännas för den teoretiska utbildningen (uppgifter i januari 2019):

 • Ammattitaudit (5 h)
 • E-lausunnot ja työtapaturmat (5 h)
 • Elintarviketyö (5 h)
 • Epidemiologia (5 h)
 • Epätyypillinen työ ja työterveyshuolto (5 h)
 • Konepajatyö (5 h)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (5 h)
 • Näkökulmia suomalaisen työn, työlääketieteen ja työterveyshuollon kehityshistoriaan (5 h)
 • Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa (5 h)
 • Päihteet ja työterveyshuolto (5 h)
 • Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (5 h)
 • Työhön paluun tuki (5 h)

Behörighetsgivande utbildning

Arbetshälsoinstitutets behörighetsgivande utbildning i företagshälsovård på 15 studiepoäng ger 100 timmar kursformad teoretisk utbildning (sedan 1.8.2017). Den här multiprofessionella utbildningen, den s.k. långa kursen, rekommenderas varmt till alla experter inom företagshälsovården, också läkare under specialistutbildning.