Godkända utbildningsplatser

Godkända utbildningsplatser: offentliga och privata producenter av hälsovårdstjänster samt hälsostationer som administreras av arbetsgivare.

Den differentierande utbildningens avsnitt för företagshälsovård och bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering genomförs på utbildningsplatser som godkänts av universiteten.