Godkända utbildningsplatser

Avsnitt för företagshälsovård och bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering genomförs på utbildningsplatser som godkänts av universiteten.

Godkända utbildningsplatser: offentliga och privata producenter av hälsovårdstjänster samt hälsostationer som administreras av arbetsgivare:

För utbildningsplatser: