Ersättning av utbildningskostnader

Utbildningsplatserna ersätts för en del av kostnaderna för specialistläkarutbildningen i företagshälsovård. Ersättningen betalas enligt olika lagar och system till den privata och den offentliga sektorn. Läs också om finansieringens bakgrund och övervakning.

Ersättning av utbildningskostnader till den privata sektorn

Ersättningen kan betalas för realiserade utbildningskostnader på högst 750 euro per godkänd utbildningsmånad och varje specialiserande läkare, så att den totala summan betalas enligt följande:

  1. 600 € till den utbildande specialistläkaren för den individuella handledningen av en specialiserande läkare och
  2. högst 150 € för ordnande av annan specialistutbildning för företagsläkare som godkänts av universitetet.

Ytterligare information fås av Cherina Dolk, Arbetshälsoinstitutet

Ersättning av utbildningskostnader till den offentliga sektorn

Om ersättning av kostnaderna för organisering av specialistläkarutbildning vid den offentliga sektorns enheter (bl.a. kommuner och samkommuner) föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010. Till kommunala utbildningsplatser inom företagshälsovården betalas statlig ersättning för läkarutbildning (EVO), som bestäms årligen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 279/2017. Anslagen söks frånregionförvaltningsverket (RFV). Förutsättningen för att ansökan godkänns är att universitetet och utbildningsplatsen har gjort upp ett skriftligt utbildningsplatsavtal  om utbildningsverksamheten.