Sociala medier

Blogg

Bloggen Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto är en kommunikationskanal för specialistläkarutbildningens nätverk och alla som är intresserade av utbildningsområdet kan skriva inlägg i bloggen. Inläggen behandlar aktuella teman inom företagshälsovård, utbildning och andra närliggande teman. Alla kan kommentera inläggen. Om du vill skriva inlägg i bloggen, kontakta tthvyo (at) gmail . com

Facebook

Facebook-gruppen Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto är en mötesplats för alla som arbetar inom specialistläkarutbildningen och dem som är intresserade av utbildningen i hela Finland. I gruppen informerar nätverket om aktualiteter inom specialistläkarutbildningen, men alla deltagare kan delta i diskussioner om aktuella frågor.

Gå in på gruppens sida och be om att bli medlem. Det är en sluten grupp, så det kan ta en stund för administratörerna att godkänna ditt medlemskap. Alla deltagare i gruppen kan bjuda in nya medlemmar och alla kan också skriva inlägg i gruppen, men meddelandena kan endast läsas av gruppmedlemmarna.

Twitter

Följ virtuella universitetet på Twitter (@tthvyo). Virtuella universitetets Twitter-konto uppdateras av nätverkets nätpedagoger.

LinkedIn

Du kan också gå med i gruppen i LinkedIn. För att få större synlighet har vi grundat gruppen Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto. I gruppen kan du diskutera aktuella frågor eller till exempel dela arbetsplatsannonser. LinkedIn-gruppen är en sluten grupp, men vem som helst kan ansluta sig och medlemmar kan skriva meddelanden i gruppen.

Vimeo

Virtuella universitetet för företagshälsovård finns också i Vimeo. Här hittar du olika videoinspelingarr t.ex. från utbildningstillfällen. Du behöver ett lösenord för att se en del av videorna. Kontakta kursorganisatören eller tthvyo (at) gmail . com

Instagram & SlideShare

Virtuella universitetet har också konton i Instagram och SlideShare, men för tillfället uppdaterar vi dem sporadiskt.

RSS

Du kan följa Virtuella universitetets aktuella meddelanden och kursinformation också via RSS-flöde. Då behöver du inte gå in på webbsidan för att se om det har kommit nya meddelanden, utan du kan läsa dem med din egen RSS-läsare. Det finns många olika RSS-läsare och många sökmotorer och e-postprogram kan använda dem. Det finns egna program för dem också för pekplattor och smarttelefoner. Hur du använder dem beror på programmet i fråga, men i det enklaste fallet skriver man in adresserna i programmets RSS-adressfält.

Direkta länkar till RSS-flöden: