Information om webbplatsen

Målet med Virtuella universitetet för företagshälsovård är att mångsidigt utveckla utbildningen av läkare inom företagshälsovården. På den här webbplatsen informerar vi om specialistläkarutbildningen för företagsläkare som ordnas vid Helsingfors, Östra Finlands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet. Målgruppen är företagsläkare under utbildning vid olika universitet i Finland, deras handledande läkare och utbildare vid universiteten och Arbetshälsoinstitutet.

Upphovsrätt

Webbplatsens innehåll och övrigt publicerat material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användaren förbinder sig att använda innehållet enligt lagen och god sed.

Webbplatsens redaktion ansvarar inte för innehåll, funktion eller uppehåll av länkade webbsidor som administreras av andra organisationer, samfund eller personer, inte heller för frågor gällande andra sidors upphovsrätt eller övriga rättigheter. För ovan nämnda frågor i anknytning till länkade webbsidor ansvarar webbsidans administratör, dvs. organisationen, samfundet eller en privatperson.

Datainsamling och integritetsskydd

Vi respekterar användarnas integritetsskydd. I hanteringen av personuppgifter följer vi gällande föreskrifter om individens integritetsskydd. På den här webbplatsen samlar vi in två slags information: data som webbplatsen samlar in automatiskt och data som du skickar oss.

Data som användaren skickar in
Vi ber om dina kontaktuppgifter när du kontaktar oss med den elektroniska responsblanketten på webbplatsen. Det är inte obligatoriskt att lämna sina kontaktuppgifter, men om du gör det, kan vi kontakta dig vid behov. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används inte för andra ändamål.

Data som webbplatsen samlar in automatiskt
Vi samlar in vanliga data om besökares aktivitet på webbplatsen för att följa upp vilka sidor användarna besöker och hur länge de stannar på en viss sida. I syfte att utveckla webbplatsen följer vi upp antalet besök och hur länge besökarna stannar på webbplatsen. Insamlade data kombineras inte med personuppgifter. Vi använder insamlade data från webbplatsen för att förbättra innehållet och utvärdera användningsgraden.

För webbplatsen ansvarar

Virtuella universitetet för företagshälsovård (kontaktuppgifter)

Ge respons på webbplatsen