Vuoden 2021 kustannusten korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Korvausta maksetaan lain 1109/2019 ja asetuksen 1170/2020 nojalla enintään 750 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista käytännön koulutuksen koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden:

 • 600,00 € kouluttajana toimivalle erikoislääkärille työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisesta ohjauksesta

sekä

 • enintään 150,00 € koulutettavalle lääkärille ohjausta antavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin

Korvattavaa koulutusta on

 • työterveyshuoltojakso (enintään 24 kk)
 • työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso (enintään 6 kk)
 • kuntoutuslaitoksessa suoritettava kliininen palvelu (enintään 6 kk)
 • koejakso (enintään 2 kk)

Huom. Ehdollisen opinto-oikeuden korvattavuudessa on eroja:

 • vuonna 2019 opinto-oikeuden saaneilla koejakso korvataan osana työterveyshuoltojaksoa
 • vuonna 2020 syntyneet koejakson koulutuskustannukset eivät ole korvattavia (pl. työterveyshuoltojaksona suoritettava koejakso)
 • vuonna 2021 syntyneistä koejakson koulutuskustannuksista korvataan enintään 2 kk

koskee myös vuonna 2020 ehdollisen opinto-oikeuden saaneiden vuonna 2021 koulutuksessa olleiden erikoistuvien lääkäreiden koulutuskustannuksia

Vuoden 2021 koulutusten korvausten hakuajat ovat

 • koulutuskausi 1.1.-30.6.2021, hakuaika 1.7.-30.9.2021
 • koulutuskausi 1.7.-31.12.2021, hakuaika 1.1.-31.3.2022

Linkki asetukseen 1170/2020

Työterveyslaitos julkaisee hakuohjeen ja –lomakkeet Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilla kesäkuussa 2021.

Ystävällisin terveisin

Cherina Dolk
asiantuntija

Työterveyslaitos
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS
puh. 046 851 2518 (varmimmin tavoitettavissa sähköpostilla)
www.ttl.fi