Kontaktuppgifter


Helsingfors universitet

Avdelningen för folkhälsovetenskap, PL 20, 00014 Helsingfors universitet
e-post: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Kari Reijula
professor
+358 40 550 2050
reijula
Heidi Furu
klinisk lärare
Ari Kaukiainen
klinisk lärare
etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi
Rea Lagerstedt
klinisk lärare
Anne Lamminpää
klinisk lärare
Heta Lindblom
klinisk lärare
Aino-Maria Malin
projektplanerare
Maarit Malin
koordinator
+358 50 314 8782
Kontakta: utbildar- och utbildningsplatsavtal, e-postlistor
Matti Palosaari
klinisk lärare
Kontakta: handledning av specialiserande läkare
Palosaari
Minna Pihlajamäki
klinisk lärare
Kirsi Ruotsalainen
klinisk lärare
nätpedagog
Asta Toivonen
universitetslärare
+358 02 941 26747
toivonen
Martina Torppa
klinisk lärare
Toni Vänni
klinisk lärare


Östra Finlands universitet

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, PL 1627, 70211 Kuopio
e-post: fornamn.efternamn@uef.fi

Tuula Oksanen
professor
Mari Aalto
undervisningsskötare
+358 40 040 6138
Mari Aalto
Jarmo Heikkinen
klinisk lärare
jarmo.k.heikkinen @ uef.fi
+358 50 351 0376
heikkinen
Marianne Rytkönen
universitetslärare, nätpedagog
+358 40 355 2942
mariannerytkonen


Uleåborgs universitet

Terveystieteiden laitos, PL 5000, 90014 Oulu
Käyntiosoite Aapistie 5
e-post: fornamn.efternamn@oulu.fi

Leena Ala-Mursula
professor
+358 40 744 5963
Kontakta: handledning av specialiserande läkare, utbildar- och utbildningsplatsavtal, e-postlistor
alamursula
Heli Koivisto
planerare, nätpedagog
+358 50 303 3176
Katja Ryynänen
universitetslärare
Soile Seppänen
universitetslärare
+358 43 824 2555
seppanen
Tuulia Varanka-Ruuska
universitetslärare


Tammerfors universitet

Terveystieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
e-post: fornamn.efternamn@tuni.fi

Riitta Sauni
professor
Virpi Liukkonen
klinisk lärare
+358 50 421 1072
Kontakta: handledning av specialiserande läkare, utbildar- och utbildningsplatsavtal
Heli Parviainen
universitetslärare, nätpedagog
+358 50 420 1516
Kontakta: e-postlistor


Åbo universitet

Lääketieteellinen tiedekunta, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
e-post: fornamn.efternamn@utu.fi

Tuula Putus
professor
+358 400 671517
Marja-Liisa Huuskonen
klinisk lärare
Juha Liira
klinisk lärareKontakta: handledning av specialiserande läkare, utbildar- och utbildningsplatsavtal
Liisa Vilén
nätpedagog
Kontakta: e-postlistor


Arbetshälsoinstitutet

PL 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet
e-post: fornamn.efternamn@ttl.fi

Cherina Dolk
specialist
+358 46 851 2518 (helst med e-post)
Kontakta: ersättning för utbildningskostnader

Vill du ge respons på sidorna? Skicka e-post till tthvyo (at) gmail . com