TAVOITTEENA IMPOTENTTI ERIKOISLÄÄKÄRI?

Professorit, opettajat ja pedagogit miettivät parhaillaan pää kuumana, miten opetussuunnitelmaa ja lokikirjaa uudistetaan tulevalle kaksivuotiskaudelle 1.8.2015-31.7.2017. Mainitut tekstit tarkistetaan, päivitetään aina kahden vuoden välein, kaikilla erikoisaloilla.

Tuoreessa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointiraportissa arvioijat kiinnittivät huomiota muun muassa siihen, että koulutuksen tavoitteet tulisi ilmaista kompetensseina nykyisen käytännön sijaan. Nykyisin ilmaistaan, että ”Tavoitteena on, että erikoistuja osaa tunnistaa/arvioida/soveltaa työkyvyn arviointimenetelmiä….” Se kertoo siis tavoitteen, mihin tähdätään, mutta ei kerro mitään tavoitteen saavuttamisesta tai osaamisesta oikeasti. Siihen tarvitaan kompetenssi.

Kompetenssi kertoo, mitä valmistuva erikoislääkäri osaa koulutuksensa jälkeen ja minkä tasoista osaaminen on. Kompetenssi muodostuu harjoittelusta (käytäntö), koulutuksesta (teoriaa) ja kokemuksesta työssä. Se sisältää ne tiedot, taidot ja asenteet ja ajattelutavat, mitä erikoislääkäriltä erikoisalallaan edellytetään. Se ilmaistaan, että ”Koulutuksen jälkeen valmistuva erikoislääkäri tunnistaa/arvioi/soveltaa luotettavasti työkyvyn arviointimenetelmiä…”

Pedagogista semantiikkaa? Ehkä osin sitäkin, osin tavoitteiden tarkempaa määrittelyä, osin myös kansainvälisiä käytäntöjä. Vietin näet pari päivää tutustuen, miten maailmalla valmistuvan erikoislääkärin osaamisen tavoitteet ilmaistaan. Kaikkialla tuli vastaan kompetenssi, sillä ainakin WHO, ICOH, UEMS, CanMEDS ja ACOEM ilmaisevat tavoitteet kompetensseina. Kompetenssit tulivat tavoitteiksi jo ainakin 15 vuotta sitten ja aivan uusimmissakin listoissa asiat ilmaistaan niillä. Toki ilmaisutavat jonkin verran eri lähteissä vaihtelevat, eri painopisteitä eri terveydenhuolto- ja sosiaalivakuutus- ja yhteiskuntajärjestelmissä painotetaan eri tavoin, mutta yllättävän samanlaisia sisältöjä eriasteisissa kompetensseissa oli nähtävissä. Meidän nykyinen OPS ja lokikirja pärjäävät yllättävän hyvin asiasisältöjensä puolesta; maailmalla ei ole keksitty juuri mitään sellaista, minkä osaamista ei meilläkin olisi, asioiden ilmaisutapa ja painotukset ovat kuitenkin olleet selvästi erilaisia.

Tavoitteena ei siis – tietenkään – ole impotentti työterveyshuollon erikoislääkäri. Haluamme, tavoittelemme koulutuksella erikoislääkärin tehtäviin täysin kompetenttia osaajaa, reflektiiivistä alansa ammattilaista.

Miltä aiottu muutos tai tavoite Sinusta kuulostaa? Kommentoi, vaikuta tulevan Lokikirjan sisältöön ja muotoon! Anna palautteesi kommenttina tähän tai sähköpostina jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.