Tervetuloa kevään 2019 Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kursseille!

Koulutukset on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Koulutukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Verkkokurssit

Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti 18.1.-7.6.

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Tth-erikoistumissuunnitelma

Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti.

Helsingissä 1.2. lähtien
Kuopiossa 6.2. lähtien

Konepaja 4.2.-31.5.

Tämän kurssin tavoitteena on antaa tietoa konepajatyön, erityisesti hitsauksen, terveysvaaroista ja niiden hallinnasta.

Taloustietoa työterveyslääkärille 4.2.-31.5.

Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Työterveyslääkärin lakipakki 2 | 4.2.-31.5.

Kurssilla tutustutaan työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Työterveysneuvottelu 20.3.-15.5.

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista.

Lähikoulutukset

Starttiseminaari

Varsinkin uusille erikoistujille ja heidän kouluttajalääkäreilleen tarkoitetun starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Turussa tammikuussa
Helsingissä 1.2.
Kuopiossa 6.2.
Oulussa 15.2.
Tampereella 21.2.

Tutkijataitokoulutus

Tutkijataitokoulutuksissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan.

13.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Helsingissä, mahdollisuus etäyhteyteen

Ajan hermolla -seminaari

Seminaarien aiheet rakentuvat työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista.

15.5. Helsingissä

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä

Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa.

Työpajat 23.5., 12.6. ja 18.9. Helsingissä

Keväälle vielä suunnitelmissa olevia koulutuksia

Aluetapaaminen Joensuussa

Liikennelääketiede

Sisäilmaongelmien arviointi työterveyslääkärin työssä

Toksikologian perusteet työterveyslääkäreille

Työturvallisuustyö lääkärin näkökulmasta

Kouluttajakoulutus keväällä 2019

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Kehity kouluttajana

Kehity kouluttajana on ohjaustaitoja syventävä pedagoginen monimuotokurssi.

28.1. ja 1.4. Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa

Kouluttajalääkärien pedagogiset iltapäivät

Kouluttajalääkärien pedagogisten iltapäivien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista.

11.2. ja 3.6. Helsingissä, mahdollisuus etäyhteyteen