Tieto ei ole valtaa vaan osaamisen ja valintojen perusta

Vuoden aluksi julkaistiin kaksikin työterveyslääkäreiden ja erikoistujien kannalta keskeistä teosta: uusi Työelämän perustietoa ja päivitetty Työstä terveyttä –kirjat. Heti aluksi on hattua nostettava ahkerille kirjoittajille ja toimittajille, kirjat eivät synnyt helpolla!

Kirjat ilmestyivät tammikuun alussa, ja omakin luku-urakka on vielä kesken. Tähänastisesta muodostuneen käsityksen mukaan ne sisältävät valtavasti alallemme keskeistä tietoainesta. Mutta riittääkö tieto – ”onko tieto valtaa”?

Me kaikki teemme monia työhön liittyviä valintoja joka päivä. Osa ammatillisista valinnoista perustuu tutkittuun tietoon, osa totuttuun tapaan, osa tilanteeseen liittyvään intuitioon, osa ehkä ei perustu oikein mihinkään ”tiedon” osa-alueeseen. Kun ammattilaisina käytämme tietoa, toimintatapamme on, että teemme valintoja, päätöksiä yhdessä potilaan tai asiakkaan kanssa. Meillä on kuitenkin vastuumme oman alan tietojemme ja tarjoamiemme vaihtoehtojen oikeellisuudesta ja hyödyllisyydestä juuri kyseisen potilaan tai työnantajan kannalta.

Eli tietoa on oltava, ja sitä on pystyttävä soveltamaan. Tieto-osaaminen syntyy työssä, ohjauksessa, koulutuksissa, kohdennetuilla tietohauilla sekä lukemalla, ja lukemalla paljon. Kyky soveltaa syntyy käytännön töissä, keskustelemalla, pohtimalla, yhdessä, ja kokemuksenkin myötä. Näin syntyy myös sitä hiljaista tietoa, jota kirjoista ei löydy – opimme, miten asiat käytännössä toimivat.

Lokikirjassa ohjataan oppimaan asioita eri tavoin ja eri tasoisina, Bloomisti. Osasta riittää, että muistaa kuulleensa ja tietää, mistä asia/tieto tarvittaessa löytyy. Suurinta osaa tiedoista pitää pystyä soveltamaan tilanteen ja tarpeiden perusteella.  Osaa tietoaineksesta pitää pystyä myös analysoimaan ja luomaan siitä uutta – kehittämään.

Toimintatavan valinta ei kuitenkaan välttämättä perustu tietoon. Osa perustuu arvoihin, jotka jokaisella meillä vaihtelevat. Tunnistatko omat arvosi? Arvovalinnoista esimerkkinä toimii vaikkapa tuore alkoholilainsäädännön uudistus. Saatavuuden parantaminen on aina lisännyt terveyshaittoja, mutta nyt saatavuus arvostettiin elinkeinoelämän ja ilman ongelmia alkoholia käyttävien henkilöiden näkökulmasta tärkeämmäksi kuin kansan- tai ongelmakäyttäjien terveys. Vaikka omassa työssämme työterveys ja työkyky ovat useimmiten myös potilaidemme ja työnantajiemme arvojen mukaista, olet varmasti kokenut tilanteita, joissa he voivat arvostaa eri asioita kuin me ammattilaiset – muistatko tällaisia tilanteita? Jotta voimme auttaa muita päätöksenteossa tai tehdä itse hyviä päätöksiä, tarvitsemme tietoa toiminnan ja arvojen tueksi. Ja nyt sitä on tuplaten tarjolla!

Kun siis valitsemme toimintatapamme tietopohjalta, luotettavaa tietoa soveltaen, ja samalla arvomme avoimesti tiedostaen, voimme toimia ”hyvällä omallatunnolla”, ammattimaisesti. Tuoreet kirjat ovat keskeistä ammatillisen tietopohjamme ja osaamisemme rakennusmateriaalia – toivotan Sinullekin hyviä lukuhetkiä niiden parissa!