Toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämisestä vastaavat yliopistot ovat julkaiseet vuoden 2016 toimintakertomuksen ja vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Raportit sisältävät Helsingin  Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sekä muun erikoislääkärikoulutuksen yhteistyön osalta Työterveyslaitoksen toiminnan kuvaukset.

Toimintakertomuksesta poimittua

”Koulutuksen määrällisenä tavoitteena STM:n erikoislääkäritarvearvion mukaan on keskimäärin 44 uutta erikoislääkäriä vuosittain. Vuonna 2016 valmistui 36 erikoislääkäriä.” ”Työterveyshuolto on maassamme toiseksi suosituin erikoistumisala yleislääketieteen jälkeen. Vuonna 2016 yliopistoissa oli kirjoilla 892 työterveyshuoltoon erikoistujaa, joista 80 aloitti opintonsa vuonna 2016.”

”Erillislain mukainen rahoitus on ollut vuonna 2016 välttämätön tuki työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukselle. Sen turvin on ollut mahdollista palkata 100 % kliininen opettaja viiteen yliopistoon.”

”Työterveyshuollon kouluttajalääkäreille suunnattu uusi kouluttajan opas Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity valmistui painettuna marraskuussa ja julkaistiin erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen seminaarin yhteydessä.”

”Vuonna 2016 käynnistettiin ns. KOKEA-kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää mallia työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen palvelujaksojen aikaiseen kompetenssien kehittymisen arviointiin.”

”Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari pidettiin Kuopiossa 23.11.-24.11.2016. Seminaarin teema oli Joustava työelämä. Osallistujia oli yhteensä 133, mikä oli Kuopiossa järjestettyjen em. seminaarien ennätysosanotto. Vuoden kouluttajalääkärin valinta, Minna Harri-Mikkola, julkistettiin seminaarin yhteydessä.”

”Verkkosivusto (tthvyo.fi) päivitettiin vuonna 2016, sen sisältö tarkistettiin, uudistettiin ja ulkoasu vaihdettiin.”

”Vuoden aikana Moodlessa järjestettiin 22 ohjattua verkkokurssia. Itseopiskeluun tarkoitettuja kursseja oli tarjolla 25 kpl.”