TTH-erikoislääkärikoulutuksen korvausten hakuaika 1.7.-30.9.2017

korvaukset

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille koulutuskustannuksista hakuaika alkaa 1.7.2017.

1.7.-30.6.2017 voi hakea korvausta 1.1.–30.6.2017 toteutuneista kustannuksista.
Hakemuksen tulee olla perillä Työterveyslaitoksessa hakuajan päättyessä 30.9.2017.

Tutustu huolella ohjeisiin ja hakulomakkeisiin, sillä niihin on tullut muutoksia viime hakukerrasta.

Korvausta maksetaan lain 1198/2013 ja asetuksen 103/2017 nojalla enintään 750 € yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Kunkin kuukauden enimmäiskorvauksesta (750 €) voidaan maksaa erikoistuvan lääkärin kouluttajana toimineen erikoislääkärin kustannuksia:

  • 600 € henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä
  • enintään 150 € em. palkkakustannusten lakisääteisiä palkkasivukustannuksia.

Ohjeet ja hakulomakkeet

Lisätietoja antaa Cherina Dolk, Työterveyslaitos