TTH-erikoislääkärikoulutuksen korvausten hakuaika 1.7.-30.9.2021

Koulutuskustannusten korvaus yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille

Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ja työnantajan ylläpitämät työterveysasemat voivat hakea rahoituslain 1109/2019 ja sen perusteella vuosittain annettavan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti korvausta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Työterveyslaitos voi maksaa määrärahasta puolivuosittain korvausta koulutuksen antajan hakemuksesta. Korvausta haetaan toteutuneista kustannuksista jälkikäteen, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kulloisenkin puolivuotisjakson (koulutuskauden) päättymisestä.

Jos yksityinen terveyspalvelujen tuottaja on oikeutettu saamaan antamastaan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta korvausta terveydenhuoltolain 1326/2010 perusteella, sille ei makseta korvausta rahoituslain perusteella.

Korvausten hakeminen vuonna 2021 aiheutuneista kustannuksista

Korvausten hakuajat:
koulutuskausi | hakuaika
1.1.–30.6.2021 | 1.7.–30.9.2021
1.7.–31.12.2021 | 1.1.–31.3.2022

Koulutuskustannusten korvaukset (ohje ja lomakkeet)