TTH rahoituslakirahoitus 2019 yliopistoille ja yksityisille koulutuspaikoille

STM on antanut lain 1059/2017 ja asetuksen 1286/2018, joissa säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta ja niiden kustannuksiin vuonna 2019 suoritettavasta määrärahasta. Tämä mahdollistaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen toteutuksen tänäkin vuonna.

Yliopistoille sekä muihin erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin sekä yliopistojen yhteisestä virtuaaliyliopistosta aiheutuviin kustannuksiin 2019

 • Käytettäväksi TTH-kliinisen opettajan tai yliopisto-opettajan tehtävän palkkaus- ja muihin kustannuksiin
 • Käytettäväksi tth-erikoislääkärikoulutukseen sekä sen kehittämiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin; muun muassa tth-erikoislääkärikoulutuksen opetuksesta, tiedottamisesta sekä opetusmateriaalin tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin

Yksityisten koulutuspaikkojen korvaus vuoden 2019 koulutuksen kustannuksista

 • Korvausta maksetaan enintään 750 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden
 • Korvauksesta on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti:
  • työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 600 euroa;
  • työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjauksesta maksettavien kouluttavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin 150 euroa
 • Korvauksen hakuajat:
  • 1.7.–30.9.2019 (kustannusten korvaus edeltävältä puolivuotisjaksolta 1.1.-30.6.2019)
  • 1.1.–31.3.2020 (kustannusten korvaus edeltävältä puolivuotisjaksolta 1.7.-31.12.2019)
 • Työterveyslaitoksen ohje korvauksen hakemisesta ja hakemuslomakkeet annetaan viimeistään kesäkuussa 2019 ja laitetaan Koulutuskustannusten korvaus -sivuille.