TTHVYO 20 v.: Erikoistuvan näkökulma

Olen Aaron, työterveyteen erikoistuva lääkäri Helsingistä ja kliininen opettaja Helsingin yliopistolla. Huumorini on huonoa ja pidän kissoista ja jäätelöstä.

Työterveys on poikkeuksellinen erikoisala – suurempien sairaalayksiköiden sijaan erikoistumisemme tapahtuu pienissä yksiköissä ympäri maan, hieman samaan tapaan kuin vaikkapa yleislääketieteessä. Yksiköiden sisäinen koulutus, kouluttajaresurssi ja kouluttajien innostuneisuus vaihtelevat. Samaan aikaan meidän odotetaan omaksuvan erikoisalallinen poikkitieteellistä tietoa työn ja lääketieteen rajapinnasta. Työssä kohtaamiemme ongelmien laatu vaihtelee työterveysaseman asiakasyritysten mukaan, yhden hoitaessa tieliikennettä toisen keskittyessä tehdastyöhön ja kolmannen toimistotyöläisiin. Opintiemme ei ole helppo, ja laadukkaan ja riittävän laajan koulutuksen takaaminen jokaiselle ei ole helppoa.

Huolimatta erikoisalalle ominaisista haasteista uskallan väittää että työterveyshuolto on järjestänyt yhden parhaimmista koulutusjärjestelmistä. Kaikkien yliopistojen yhteistyönä on syntynyt työterveyden verkkoyliopisto, joka tarjoaa laadukasta koulutusta työterveyden ydinosaamisalueista kaikkialle suomeen ajasta ja paikasta riippumatta. Pyörää ei tarvitse keksiä joka paikassa uudestaan, kun se on kerran tehty kunnolla verkkoyliopistoon. Tämä osaltaan mahdollistaa laadukkaan koulutuksen jokaiselle erikoistuvalle.

Yliopiston työntekijänä olen nähnyt miten paljon vaivaa kurssien eteen nähdään ja miten suuri into ja ammattitaito opettajakollegoillani on. Erikoistuvana olen saanut nauttia ensiluokkaisesta koulutuksesta minulle sopivimpana aikana.

Olen ylpeä erikoisalani koulutusponnisteluista ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille ennaltaehkäisystä ja laajasta työkentästä kiinnostuneille.

Aaron Kortteenniemi