Turun yliopiston vuoden 2021 erikoislääkärikouluttaja on Kristiina Toivola

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2021 tunnustuspalkinnot luovutettiin maanantaina 29.11.2021.

Vuoden 2021 erikoislääkärikouluttajana palkittiin työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Toivola. Hän on tehnyt pitkän uran työterveyshuollossa kouluttajalääkärinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Kristiina Toivola oli Turun yliopiston ensimmäinen työterveyshuollon kliininen opettaja vuonna 2005, ja lääkärikouluttajan erityispätevyyden hän sai vuonna 2009. Hän on työnohjaaja, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja, sekä lisäksi yksi pääkirjoittajista Työterveyslaitoksen julkaisemassa kouluttajalääkärioppaassa Viisi hyvää kysymystä viikossa.

Yhtenä valintaperusteena oli, että Kristiina on kokenut kouluttaja, josta koulutettavat pitävät. Hänellä on monipuolinen ja huolehtivainen ote erikoistuvista, ja kysymysten esittäminen hänelle on helppoa ja luontevaa. Palkinnon perusteluissa todetaan Kristiinalla riittävän aikaa kuunnella ja neuvoa eteenpäin myös ammatillisesti vaikeissa tilanteissa, ja hän kykenee perustelemaan niin ajankohtaisia kuin historiallisiakin asioita pitkän työterveyshuollon kokemuksensa kautta.

TTHVYO:n väki yhtyy perusteluihin ja Onnittelee Kristiinaa!

Lähde: Turun yliopisto/mediatiedote