Tutkimuksen etiikkaa

Kurssilla perehdyt tutkimusetiikan keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Millaisia eettisiä ongelmia tutkimusprosessiin voi liittyä? Milloin tutkimusasetelma voi olla epäeettinen? Millainen on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä tarkoittaa eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä? Kurssi toteutetaan interaktiivisesti eettisiin kysymyksiin syventyneen lääkärin ja lääketieteen etiikan opettaja Aleksi Pajusen vetämänä.

Tervetuloa mukaan myös uudet erikoistujat! Huomaa, että opintopisteitä/ tunteja voi laskea hyväksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen ja tohtorintutkintoon. Tutkimustaitokoulutuksemme on suunnattu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille – vasta harkitseville tai jo pidemmälle tutkimusprosessissa edenneille. Tilaisuuksissa pääset verkostoitumaan ja kuulemaan meneillään olevista tutkimuksista!

Paikka: Biomed. 1 kok. 4
Aika: 14-16.30

Lisätiedot: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ilmoittaudu