TYÖKYVYN TUKI TOIMII – YHTEISTYÖSTÄ KAUNIS KIITOS!

Viimeisimmässä Lääkärilehdessä oli pieni, mutta ainakin minua erityisesti ilahduttanut työkyvyn tuki -artikkeli. Riitta Sauni, Jukat Kivekäs ja Uitti kirjoittivat, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut kymmenessä vuodessa lähes kaksi vuotta ollen vuoden 2014 lopussa 61,2 vuotta. Ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on pienentynyt vuodesta 2008 peräti 26 % ollen vain 18 800 vuonna 2014 – viimeksi tke-määrä oli näin pieni 1980-luvun alussa. Joka neljäs näistäkin eli 4800 siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle – haluten hyödyntää jäljellä olevaa työkykyä. Työeläkeyhtiöiden järjestämä ammatillinen kuntoutus oli puolestaan selvästi lisääntynyt: vuonna 2014 kuntoutukseen osallistui 13 600 henkilöä – määrä on jopa 25-kertaistunut reilussa 20 vuodessa. Samalla se on muuttunut tehokkaammaksi, kun jopa 65 % palasi kuntoutuksen jälkeen töihin, aiemmin 40 %. Kun vielä sairauspoissaolotkin ovat vähentyneet – Tilastokeskuksen mukaan työllisten sairauspoissaolot ovat vähentyneet 12 % vuosina 2008-2014, Kelan sairauspäivärahakaudet ovat puolestaan vähentyneet 14 % vuosina 2006-2013 – voidaan sanoa, että tehty työ on kantanut hedelmää!

Paljon on työkyvyn tuesta puhuttu, paljon on tullut raportteja, ohjeita, malleja, säädöksiä, lakimuutoksia, velvoitteita noudatettavaksi viimeisten vajaan 10 vuoden aikana – työtä on suunnattu, välillä jopa epäuskoon ja väsymiseen asti. Työtä olemme tehneet yhdessä työntekijöiden, esimiesten ja työpaikkojen kanssa, työsuojelua, erikoissairaanhoitoa, vakuutuslaitoksia, KELA:a ja kuntoutusta unohtamatta. Työterveyslaitos, yliopistot, STLY, STM ovat meitä kouluttaneet. Työterveyshuollon erityistä osuutta tuloksista on mahdotonta eritellä, mutta olemme varmasti olleet muutosta aikaan saamassa.

Positiivisia tuloksia on syytä tehdä tunnetuksi ja ojentaa kaunis kimppu kehuiksi ja kiitokseksi kaikille työhön osallistuneille: hyvä me! Jatketaan hyvää yhteistä työtä!