Yliopistojen yhteistyö

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämisestä vastaavat

Koulutus toteutetaan yhdessä Työterveyslaitoksen ja koulutustyöterveysasemaverkoston kanssa. Tätä yhteistyötä kutsutaan Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoksi (TTHVYO). Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto kokoaa yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen ja tarjoaa erilaisia verkkoympäristöjä koulutuksen järjestämiseen ja verkostoitumiseen. Yhteisessä toimintasuunnitelmassa on vuosittain noin 70 kurssia, jotka toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena. Koulutuksiin voi osallistua yliopistosta riippumatta ja itseopiskelukurssit ovat avoinna kaikille kiinnostuneille. Virtuaaliyliopiston ohjatut ja itseopiskelukoulutukset löydät DigiCampukselta.

Koulutus perustuu lakeihin ja asetuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa valtakunnallista toimintaa. Tutustu myös verkoston julkaisuihin, konferenssiesityksiin ja yhteystietoihin.

Yliopistojen tehtävät

  • Yliopistojen työterveyshuollon oppialat vastaavat työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden opinto-ohjelmasta ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä, koordinoivat opetusta koko toiminta-alueillaan ja antavat opintojen ohjausta ja neuvontaa.
  • Yliopistot järjestävät työterveyshuoltoon erikoistuville opinto-ohjelman mukaista teoriakoulutusta sekä kouluttajakoulutusta työterveyshuollon kouluttajille ja tekevät koulutuksen jatkuvaa arviointia.
  • Yliopistot hyväksyvät koulutuspaikat ja kouluttajalääkärit tekemällä kirjalliset sopimukset heidän kanssaan. Yliopistot arvioivat ja tukevat koulutuspaikoissa annettavan koulutuksen toteutumista ohjauskäynneillä.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Työryhmät

Kouluttajakoulutuksen työryhmä

  • Kliiniset opettajat ja kouluttajakoulutus -työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan koulutusten käytännön toteuttamista, rakennetta, sisältöä ja kehittämistä koskevissa asioissa koordinaatiotyöryhmän asettamien suuntaviivojen mukaisesti.
  • Työryhmään kuuluu yliopistojen suunnittelu- ja opetushenkilöstöä.

Virtuaaliyliopiston työryhmä

  • Työryhmä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhteistä, varsinkin verkkovälitteistä koulutustoimintaa yliopistojen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti.
  • Työryhmään kuuluu yliopistojen suunnittelu- ja opetushenkilöstöä.

Yliopistojen omat työterveyshuollon oppialan tiimit vastaavat yliopistokohtaisen alueellisen toiminnan koordinoinnista.

Sidosryhmät