Työterveyshuolto mukana valintamenettelyn pilotissa

Vuonna 2019 erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Työterveyshuolto on yksi pilotoinnissa mukana olevista erikoisaloista. Hakuaika erikoislääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 1.2.2019 – 28.2.2019. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita. Haun alkuvaiheessa pisteytetään hakijan työkokemus, tieteellinen kokemus ja koulutus. Alkupisteiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun, joka myös pisteytetään. Haastattelut järjestetään huhtikuussa. Lue lisää pilottialojen hakuperusteista yliopistojen yhteisestä tiedotteesta (pdf).

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Lisää yliopistojen sivuilla:

Lääkärilehden uutinen