Työterveyshuolto SOTE-uudistuksessa

Työmarkkinajärjestöjen kannanotto : Työterveyshuolto SOTE-uudistuksessa

”Sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) uudistuksen yhteydessä on esitetty kritiikkiä työterveyshuoltoa ja erityisesti sen sairaanhoitoa kohtaan. Keskeiset työmarkkinajärjestöt näkevät SOTE-uudistuksen välttämättömäksi. Työterveyshuollon ei tule olla irrallaan tästä uudistuksesta, mutta on otettava huomioon, että työterveyshuoltoa sääntelee sekä oma lainsäädäntö, että kansainväliset sopimukset.

Työmarkkinajärjestöt korostavat, että työterveyshuollolla on merkittävä rooli työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työterveyshuolto integroi terveydenhuollon ja kuntoutuksen työelämään ja työpaikkoihin. Työterveyshuoltoon liittyvällä sairaanhoidolla on merkittävä tehtävä osana työterveyshuollon palvelukokonaisuutta.”

Lue koko kannaotto (pdf)