Työterveysneuvottelukurssi alkaa maaliskuussa – vielä ehtii mukaan!

Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa 23.3.-15.5.2020

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja hallitsee työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet ja tuntee erilaisia käytännön toteutuksia ja sovelluksia. Hänella on käsitys yhteistyöasioista neuvotteluissa ja hän tuntee työterveyshuollon koordinatiivisen roolin niitä koskien. Kurssilta saa tietoa neuvottelujen vuorovaikutuksesta, “tukitaidoista” (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto) ja neuvottelujen arvioinnista.

Kurssin ensisijaiset osaamisalueet Lokikirjassa ovat Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito, Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.  Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa 10 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen.

Ilmoittaudu 16.3. mennessä https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24651/lomake.html