Unta vai yritysjohtamista marraskuussa?

Ilmoittaudu verkkokursseille! 4.11. alkaa kaksi ohjattua verkkokoulutusta:

Uni ja työ 4.11.2022 – 24.2.2023

Unikurssilla (15 t) syvennetään osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ- ja toimintakykyyn, työaikajärjestelyjen ja vuorotyön arvioinnista ja haittojen vähentämisestä, sekä unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien arvioinnista.

Ilmoittautuminen Uni ja työ -kurssille

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille 4.11.-20.12.2022

Yritysjohtamisen kurssilla (15 t) tutustutaan peruskäsitteisiin ja tavallisimpiin käytäntöihin yrityselämän johtamisessa. Sisältönä erityisesti strateginen suunnittelu, talousjohtaminen ja työoikeus. Kurssilla oppii ymmärtämään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia ja perustelemaan ja muotoilemaan työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista.

Ilmoittautuminen Yritysjohtamista työterveyslääkäreille -kurssille

Voit tutustua kurssien aikaisempien toteutuksien palautteisiin Moodlessa. Lisätiedot kursseista linkistä.

Tervetuloa koulutuksiin!