Uusi itseopiskelukurssi on nyt avattu: työturvallisuus työterveyslääkärin silmin!

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mitä lääkärin oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? – Muun muassa näitä teemoja käsitellään tällä itseopiskelukurssilla.

Tavoitteina on, että kurssin suoritettuaan osallistuja:

  • tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja toimintajärjestelmän
  • osaa arvioida työturvallisuusriskien terveydellisen merkityksen yksilön, työyhteisön ja työnantajan kannalta
  • osaa soveltaa tietoja työpaikkaselvityksiä tehdessään
  • on perehtynyt erityisesti työtapaturmien ja työhön liittyvän väkivallan torjuntaan sekä PK-yritysten ja lääkäreiden oman työturvallisuuden edistämiseen

Kurssin sisältö kuuluu lokikirjan 2020 käytännön toimintoihin Työpaikkaselvitys ja Toiminnan suunnittelu sekä lokikirjan 2017-2019 osaamisalueisiin Työpaikkaselvitys sekä Asiakasuhteen luominen ja ylläpito. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa viisi (5) teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen. Vaatimuksina ovat, että osallistuja suorittaa kurssitehtävät hyväksytysti ja antaa kurssista palautteen kurssin edelleen kehittämiseksi. Näiden suoritusten hyväksymisen jälkeen hän voi tulostaa kurssista todistuksen itselleen.

Tervetuloa tutustumaan!