Uusi Melu ja työ-kurssi on avattu!

Melu ja Työ  on itseopiskelukurssi, jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle työterveyslääkärin työssä vaadittava perustieto kuulemisesta, melusta, melun vaikutuksista, melun arvioimisesta, meluvammasta, melun torjunnasta ja kuulonsuojauksesta. Kurssilla käydään läpi myös meluvamma ammattitautina ja perehdytään työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon velvollisuuksiin ja tehtäviin melutyöhön liittyen.  

Kurssin suorittaminen kestää noin yhden työpäivän verran riippuen siitä, kuinka laajasti perehdyt tietoaineistoon. Kurssin hyväksytysti suorittamisesta opiskelija saa viisi tuntia (5h) teoreettista kurssimuotoista koulutusta työterveyshuollon erikoislääkäritutkintoon.