Uusia itseopiskelukursseja

Tutustu uusiin itseopiskelukursseihin:

Opi tekemään hyvä B-lausunto

Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arviointi. Tällä itseopiskelukurssilla keskitytään sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja lääkärin B-lausuntojen sisältöön.

Kurssin jälkeen osallistuja

  • osaa laatia hyvän B-lausunnon
  • tuntee B-lausunnon käyttöaiheet
  • tuntee lausunnon laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja käytännölliset asiat sekä Kelan ja työeläkejärjestelmän etuuksien eroavuudet

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Kurssi soveltuu myös muille lääkäreille, jotka laativat B-lausuntoja. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä kouluttajalääkärin ohjauksessa.

Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön.

Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Kurssin suoritusvaatimuksena ovat sen kaikkien oppimateriaalien opiskelu ja kaikkien harjoitustehtävien suorittaminen. Tämän jälkeen saat todistuksen kurssista, joka oikeuttaa 5 teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutuksen tuntiin.