Verkkojulkaisu: Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston historiaa

tap-1335091_1280Selänne, L., Rytkönen, M., Parviainen, H., Liukkonen V. & Leino, T (2016).: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto – verkko- ja lähikoulutusta yli yliopistorajojen. Teoksessa Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.): Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista. s.67-75. Verkkojulkaisu (pdf)

Taina Joutsevirta ja Liisa Myyry kirjoittavat uuden verkkojulkaisun esipuheessa seuraavasti:

”Kirjoittajat kuvaavat artikkelissa ”Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto” terveydenhuoltoon erikoistuville lääkäreille tarkoitetun koulutuskokonaisuuden historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta. Työterveydenhuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) -verkostoon kuuluvat Helsingin, Itäsuomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot ja Työterveyslaitos. Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto kokoaa eri yliopistojen erikoislääkärikoulutuksen ja tarjoaa erilaisia verkkoympäristöjä koulutuksen järjestämiseen ja verkostoitumiseen. Kirjoittajat toteavat, että Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoa voidaan pitää onnistuneena esimerkkinä siitä, miten oikea-aikaisella rahoituksella, laaja-alaisella, ennakkoluulottomalla yhteistyöllä saadaan aikaan toimiva koulutuskokonaisuus.”