Verkosto

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämisestä vastaavat Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot yhteistyössä Työterveyslaitoksen, koulutustyöterveysasemaverkoston ja sidosryhmien kanssa. Koulutus perustuu lakeihin ja asetuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa valtakunnallista toimintaa. Tutustu myös verkoston julkaisuihin, konferenssiesityksiin ja yhteystietoihin.

Yliopistojen tehtävät

  • Yliopistojen työterveyshuollon oppialat vastaavat työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden opinto-ohjelmasta ja erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä, koordinoivat opetusta koko toiminta-alueillaan ja antavat opintojen ohjausta ja neuvontaa.
  • Yliopistot järjestävät työterveyshuoltoon erikoistuville opinto-ohjelman mukaista teoriakoulutusta sekä kouluttajakoulutusta työterveyshuollon kouluttajille ja tekevät koulutuksen jatkuvaa arviointia.
  • Yliopistot hyväksyvät koulutuspaikat ja kouluttajalääkärit tekemällä kirjalliset sopimukset heidän kanssaan. Yliopistot arvioivat ja tukevat koulutuspaikoissa annettavan koulutuksen toteutumista ohjauskäynneillä.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Työryhmät

Kliinisten opettajien ja kouluttajakoulutuksen työryhmä

  • Ryhmä käsittelee koulutuksen käytännön toteuttamista, rakennetta, sisältöä ja kehittämistä koskevia asioita koordinaatiotyöryhmän asettamien suuntaviivojen mukaisesti.
  • Työryhmään kuuluvat yliopistojen kliiniset opettajat ja muita koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen liittyviä henkilöitä.

Virtuaaliyliopiston työryhmä

  • Työryhmä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhteistä, varsinkin verkkovälitteistä koulutustoimintaa yliopistojen yhteisesti sopiman strategian mukaisesti.
  • Työryhmään kuuluvat yliopistojen verkkopedagogit ja kliinisiä opettajia.

Yliopistojen omat työterveyshuollon oppialan tiimit vastaavat yliopistokohtaisen alueellisen toiminnan koordinoinnista.

Sidosryhmät