Vuoden 2023 kustannusten korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Korvausta maksetaan lain 1109/2019 ja asetuksen 1238/2022 (pdf) nojalla enintään 750 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista eriytyvän koulutuksen koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden:

  • 600,00 € kouluttajana toimivalle erikoislääkärille työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisesta ohjauksesta

sekä    

  • enintään 150,00 € koulutettavalle lääkärille ohjausta antavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin

Korvattavaa koulutusta on

  • työterveyshuoltojakso (enintään 24 kk)
  • työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso (enintään 6 kk)
  • koejakso (enintään 6 kk)

Vuoden 2023 koulutusten korvausten hakuajat ovat

  • koulutuskausi 1.1.-30.6.2023, hakuaika 1.7.-30.9.2023
  • koulutuskausi 1.7.-31.12.2023, hakuaika 1.1.-31.3.2024

Työterveyslaitos julkaisee hakuohjeen ja -lomakkeet Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilla kesäkuussa 2023.