Vuoden kouluttajalääkäri 2023: Tarja Välimäki

Kuva: Ville Ojanen

Vuoden kouluttajalääkäri on valittu vuodesta 2010 lähtien, ja valinnan tekee valtakunnallisen seminaarin järjestämisvuorossa oleva yliopisto.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa ydin opitaan koulutuspaikoissa oman kouluttajalääkärien ohjauksessa. Opintojen loppuvaiheen erikoistuvien arviointikeskusteluissa tulee usein esille se, miten tärkeitä kouluttajalääkärit ovat erikoistujalle. Valitsemalla vuoden kouluttajalääkärin halutaan osoittaa, että yliopistoissa arvostamme kaikkien kouluttajien työtä.

Vuoden kouluttajalääkäriksi vuonna 2023 on Tampereen valtakunnallisessa seminaarissa valittu Tarja Välimäki Seinäjoen työterveydestä.

Erikoistuvien lääkärien kouluttajana Tarja on pidetty, ja hän on myös ansioitunut henkilö. Kouluttajalääkärinä hän toiminut vuodesta 1998. Hän on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Jatkuva kehittyminen ammatissa on ollut Tarjalle tärkeää erikoistumisen jälkeenkin, ja hän on suorittanut kuntoutuksen, lääkärikouluttajan ja vakuutuslääketieteen erityispätevyydet.

Tarja on aktiivisesti kehittänyt erikoistujien koulutusta omassa toimipaikassaan. Hänen johdollaan myös on tehty useita laadukkaita ja innovatiivisia projekteja työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksoon rakentamalla uusia toimintamalleja, jotka ovat jääneet myös käyttöön projektin jälkeen.

Tärkeä valintakriteeri muiden joukossa oli, että Tarja on saanut hyvää palautetta koulutettaviltaan läpi kaikkien näiden vuosien.

Lämpimät onnittelumme!