Vuonna 2024 kaikki ELSAssa

Yliopistot ovat tiedottaneet, että paperiset lomakkeet erikoislääkärikoulutuksen opintohallinnossa poistuvat käytöstä 31.12.2023. Lomakkeet täytetään jatkossa ainoastaan ELSAn kautta. Tämä tarkoittaa, että ensi vuodesta lähtien kaikkien erikoistuvien lääkäreiden tulee käyttää ELSA palvelua.

ELSA erikoislääkärikoulutuksen seuranta- ja arviointipalvelu

Erikoistuvat kokoavat koko erikoistumisensa sisällöt ELSAan. Erikoisala vastaa OPS:n mukaan ELSAssa vaadituista sisällöistä ja erikoistuva lääkäri vastaa merkintöjen ajantasaisuudesta. ELSA on ensisijaisesti erikoistujan työväline ja sähköinen lokikirja. Erikoistuja kutsuu kouluttajalääkärinsä ELSAn käyttäjäksi osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja osaamisen arviointeihin. Erikoisalojen vastuuhenkilöt toteuttavat ELSAssa koulutusten hallinnolliset hyväksymiset kuten valmistumispyynnön koulutuksesta. Opintohallinto käyttää ELSAa työskentelyjaksojen, opintosuoritusten ja koulutukseen liittyvien lomakkeiden hyväksymisessä.

Kirjautuminen: elsapalvelu.fi

Erikoistuja kirjautuu ELSAan suomi.fi-tunnistautumisella. Tämän jälkeen hän kutsuu kouluttajansa käyttäjäksi myöntämällä katseluoikeudet omassa profiilissaan. Kouluttaja saa kutsun sähköpostiviestinä, jota kautta tapahtuu ensimmäinen kirjautuminen. Jatkossa myös kouluttaja kirjautuu osoitteesta elsapalvelu.fi.

Ohjeita ja tukea ELSAn käyttöön

Valtakunnallisilta lääketieteellisen ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta löytyy koulutustallenteita ja ohjeita ELSAn käyttöön.

Työterveyshuollon erikoistuvia lääkäreitä ja kouluttajalääkäreitä tukee ELSAn käytössä erityisesti Erikoistumisen opas: luku 9. Erikoislääkärikoulutuksen seuranta- ja arviointijärjestelmä ELSA.

Ohje aiemman paperisen lokikirjan käytöstä siirtyville: Lokikirja tallennetaan tähän mennessä suoritetun osalta ELSAn Asiakirjat-osioon. Tulevien kirjausten osalta käytetään ELSAa. Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston DigiCampuksella on ELSA käyttöön -itseopiskelukurssi, jolta löytyy erikoisalalle suunnattuja opastuksia.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä oman yliopiston opintohallintoon, ELSAn tekniseen tukeen (elsa@tuni.fi) tai työterveyshuollon erikoisalan yhteyshenkilöön: suunnittelija Heli Koivisto-Rautio, heli.koivisto@oulu.fi (Oulun yliopisto). Erikoisalan tiimit ohjaavat työnjakojensa mukaisesti yksilöllisten koulutussuunnitelmien kysymyksissä.