YHDISTYSTOIMINTA AUTTAA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIKSI

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteita ilmaisevassa Lokikirjassa mainitaan tavoitteina mm. tietoisuus ammattikunnan arvoista ja niihin sitoutuminen sekä eettisyys. Miten ammattikunnan arvot tulevat tutuiksi, missä käsitellään eettisiä toimintaperiaatteita?

Sattuneesta syystä olen perehtynyt ammattikuntamme yhdistystoimintaan viimeisen 20 vuoden ajalta melko perusteellisesti. Yhteenveto: STLY kokoaa ammattikunnan yhteen – työnantajista, palvelujen järjestämistavasta, lääkärin iästä ja kehitysvaiheesta, paikkakunnasta riippumatta. Se on työterveyslääkärin ammattiosaamisen ja yhteen liittämisen asialla.

STLY:llä on noin 1600 jäsentä eli lähes kaikki työterveyshuollossa toimivat lääkärit, ja lähes kaikki työterveyslääkärit ovat osallistuneet sen valtakunnallisiin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin. Sen yhdeksän paikallisyhdistystä ja alaosastoa kokoaa kollegat yhteen alueellisesti. Niistä jokaisella on myös edustaja emoyhdistyksen hallituksessa.

STLY on monipuolinen vaikuttaja. Suomessa ei liene työterveyshuoltoa koskevaa asiaa, johon STLY ei olisi vaikuttanut tai ottanut kantaa. Esille voi viimeisen 20 vuoden ajalta ottaa vaikka Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetuksen ja oppaan, työterveyshuolto-, sairausvakuutus- ja terveydenhuoltolait, erikoislääkärikoulutuksen, Työterveyshuolto 2015 -kehittämislinjat, työterveyslääkärin toimintaperiaatteet ja eettiset koulutushankkeet, kansainvälisyyden… Työterveyslääkärilehdessä on kerrottu jo yli 30 vuotta, mikä on alallamme ominaista ja ajankohtaista – muita ammattilehtiä seuraamalla ei työterveyshuollon asioista ajan tasalla pysy. Yhdistyksen järjestämät koulutukset ovat jäsenistölle hyvin edullisia ja tyypiltään sellaisia, ettei niitä juuri kukaan muu järjestä. Viimeisen 20 vuoden aikana yhdistys on järjestänyt satoja koulutustapahtumia ja paikallisyhdistykset ja ala-osastot toisen mokoman lisää omilla alueillaan. Tutkimustakin yhdistys tukee ja tuo esille, vaikka omaa tutkimustoimintaa ei vapaaehtoisjärjestöllä ymmärrettävästi olekaan.

Jos siis haluat tietää ammattikunnan arvoista, osallistut ammattikunnan yhdistystoimintaan. Jos haluat tietää ammattikunnan eettisistä toimintaperiaatteista, osallistut ammattikunnan yhdistystoimintaan. Jos haluat ammattikunnalle sopivaa ja sille suunnattua koulutusta, osallistut ammattikunnan yhdistystoimintaan. Jos haluat tuntea kollegasi tai vaikuttaa työterveyshuollon kehittämiseen, osallistut ammattikunnan yhdistystoimintaan.

Kaiken lisäksi osallistuminen on lähes ilmaista – ja huomattavan hauskaa!